VIII. savjetovanje “Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran”

Uspješno je održano u Opatiji 27. i 28. travnja 2017. Hvala svim sudionicima!

Naslovnica

Međunarodno VIII. savjetovanje “Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran”

održano je u Opatiji 27. i 28. travnja 2017 u Grand hotelu 4 opatijska cvijeta, dvorana Royal

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Republike Hrvatske nastavilo je korisnu suradnju s austrijskim partnerima: Općom ustanovom za osiguranje od nesreća (AUVA), Ministarstvom rada, socijale i zaštite potrošača te Inspekcijom rada Republike Austrije. U cilju izmjene iskustava sa zemljama u regiji organizirano je već osmo savjetovanje sa svrhom da ugledni stručnjaci iz Austrije, Hrvatske, Slovenije i drugih susjednih zemalja razmijene nove spoznaje i aktualna iskustva iz područja zaštite na radu i medicine rada.

Savjetovanje je otvorio Fran Marović ispred Udruge za promicanje zaštite. Ukazao je na važnost ovog savjetovanja, zahvalio sudionicima koji svojim sudjelovanjem omogućuju njegovo održavanje te posebno austrijskim partnerima, Inspekciji rada Republike Austrije i Općoj ustanovi za osiguranje od nesreća (AUVA) bez čije suradnje ne bi bilo ove konferencije.

Pozdravnu riječ održali su predsjednik saborskog Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo prof. dr. sc. Mirando Mrsić te načelnik Sektora za zaštitu na radu i upravne poslove Ministarstva rada i mirovinskoga sustava Jere Gašperov. Ispred Ministarstva rada, socijale i zaštite potrošača te Inspekcije rada Republike Austrije skup je pozdravio voditelj Inspektorata rada za Gradišće Günter Schinkovits koji je naglasio važnost europske kampanje "Zaštita na radu za sve uzraste". U svoje osobno ime, kao kolega po struci skup je pozdravio i Silvano Hrelja, član saborskog Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Istaknuo je kako "nije dobro da svaka politička elita dolazi sa svojim stavom o zaštiti na radu, jer u zaštiti na radu može postojati samo jedan stav" te također zahvalio kolegama iz Austrije jer svojim sudjelovanjem omogućuju održavanje ovoga savjetovanja. Ispred AUVA-e skup je pozdravio ravnatelj Odjela za preventivu Georg Effenberger. Istaknuo je da AUVA veliku važnost pridaje preventivi jer se pokazalo da je preventiva važna, i nikada ne odustaje od preventivnih akcija.

Tema prve sekcija bila je zaštita na radu za sve uzraste.

Ravnateljica HZZZSR-a prim. dr. sc. Marija Zavalić u svojem izlaganju "Zaštita na radu za sve uzraste – projekti HZZZSR-a" prikazala nam je karakteristike mladih i starih radnika, njihove prednosti i mane te projekte koje provodi Zavod: Razvoj modela za istraživanje nesreća i incidenata na radu, Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta i Primjena mjera i informiranost o zaštiti na radu u srednjim i strukovnim školama.

Roland Grabmüller iz AUVA-e prikazao je kako upravljati radnom snagom s obzirom na njihovu dob. Pokazao je koje sposobnosti s dobi padaju a koje rastu, što u pogledu toga treba učiniti te kako to iskoristiti.

Damir Kovačević iz tvrtke Mediserv d.o.o. održao je izlaganje "Upravljanje apsentizmom kao briga za zdravlje radnika". Pokazao je kako Mediserv surađuje s brojnim hrvatskim tvrtkama, kako im pomaže da vode brigu o zdravlju radnika i na taj način učinkovito upravljaju apsentizmom, a time i radnim procesima unutar tvrtke.

Vinka Longin Peš iz HZZO-a prikazala je projekt promicanja zdravlja i sigurnosti na radu koji provodi Zavod u ciljanim djelatnostima i kod poslodavaca kod kojih je analizom podataka uočen visok broj ozljeda na radu.

Druga sekcija, pod nazivom "Prava iz osiguranja po ozljedi na radu i regresiranje troškova od poslodavca" bila je iznimno zanimljiva. U ovo sekciji imali smo sljedeća izlaganja:

  • Utvrđivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu s posebnim osvrtom na razloge nepriznavanja (mr. sc. Vinka Longin Peš, dipl. iur., HZZO)
  • Regresiranje troškova ozljede na radu od poslodavca (Antonija Križanić, dipl. iur., HZZO)
  • Priznavanje prava po ozljedi na radu i regresiranje troškova u Austriji (Georg Effenberger, dipl. ing., AUVA, Michael Maltrovsky, dipl. iur., AUVA)
  • Priznavanje prava po ozljedi na radu i regresiranje troškova u Sloveniji (mr. sc. Boštjan Savšek, univ. dipl. prav., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije).

Iz navedenih izlaganja mogli smo vidjeti koja se prava u slučaju ozljede na radu priznaju u Hrvatskoj, a koja u susjednim državama. Za naše stručnjake zaštite na radu bili su posebno interesantni izneseni uzroci nepriznavanja prava osiguranja za ozljede na radu od HZZO-a te izlaganje gđe Antonije Križanić u kojem je pokazala u kojim slučajevima HZZO traži povrat troškova ozljeda na radu od poslodavca, o kojem se postotku priznatih ozljeda radi te kakva je sudska praksa. Iz izlaganja g. Savšeka saznali smo da je slična praksa u Sloveniji. U Sloveniji sudski postupci traju kraće, tako da njihov Zavod ima puno više presuda u svoju korist. Iz izlaganja g. Georga Effenbergera iz AUVA-e vidjeli smo da i AUVA također traži povrat troškova od poslodavca ako ne provodi mjere zaštite na radu

Andreas Drivodelits iz Inspekcije rada Republike Austrije također je imao vrlo interesantno i detaljno izlaganje o pregledima i ispitivanju radne opreme u Austriji. Prikazao je vrste pregleda i ispitivanja koji se trebaju provoditi za pojedinu radnu opremu, uvjete za ustanove koje provode preglede i ispitivanja, uvjete za ispitivače te rokove ispitivanja.

Druženje se nastavilo uz već tradicionalnu svečanu večeru s pjesmom i plesom, sve do ranih sati.

Drugi dan g. Đuro Čižmar iz Inspektorata rada održao je predavanje "Ocjena posljedica učinjenih promjena u propisima na rad inspektora rada". Vrlo je interesantno pogledati strukturu poduzetih inspekcijskih mjera u 2016. godini, a također i usporedbu poduzetih inspekcijskih mjera po "starom" i "novom" Zakonu o zaštiti na radu.

Dr. Roswitha Hosemann iz AUVA-e pokazala je kako AUVA radi na prevenciji i rehabilitaciji profesionalnih bolesti kože prije njihova nastanka. Prateći bolesti kože uzrokovane radom te troškove nastale zbog liječenja i bolovanja, AUVA je zaključila da ne pristupa dobro ovom problemu. Uspostavili su jedan potpuno novi model osnivanjem stručnih centara za kožne bolesti prouzročene radom, postavljanjem ciljeva koje žele ostvariti, definiranjem aktivnosti koje su potrebne za ostvarivanje ciljeva te osiguravanjem resursa. Doktorica Hosemann detaljno je prikazala i tri slučaja iz prakse: anamnezu, dijagnozu, poduzete terapijske i druge postupke i krajnje ishode. Predavanje je bilo impresivno, a način na koji to AUVA radi stvarno je vrijedan divljenja.

Na doktoricu Hosemann nadovezao se Günter Schinkovits, voditelj Inspektorata rada za Gradišće koji je govorio o edukacijama u području zaštiti na radu u Austriji, a posebno o edukaciji stručnjaka zaštite na radu i inspektora rada. Naveo je da je opći stav u Austriji da je u području zaštite na radu potrebno kontinuirano stručno usavršavanje: prvi razlog je što čovjek zaboravlja, a drugi je da neprestano treba usvajati nova znanja i usavršavati postojeća. Bez znanja nismo u stanju niti prepoznati problem, a kamoli djelovati. Istaknuo je da inspektori rada moraju biti jako dobro educirani jer poslodavcima moraju biti u stanju ponuditi više rješenja uočenog problema. Naveo je da je osnovna edukacija za stručnjake zaštite na radu uređena zakonom i podzakonskim aktima. Stručno usavršavanje kreće od karakteristika koje čine dobrog stručnjaka zaštite na radu/dobrog inspektora rada te je usmjereno na razvoj tih karakteristika.

I na kraju Tony Griebler, također iz Inspekcije rada Republike Austrije, pokazao nam je projekt poboljšanja stanja zaštite na radu u drvnoj industriji u Austriji koji je Inspekcija rada provodila zajedno s partnerima (AUVA, Gospodarska komora, Radnička komora, sindikati) od 2011. do 2016. godine. I ovdje nismo mogli ne zamijetiti sustavan pristup problemu. Uočen je problem u drvnoj industriji, partneri u projektu definirali su ciljeve i zadatke svakog partnera. Inspekcija rada provela je nadzore i fotografijama dokumentirala zatečeno stanje. Zajedno s poslodavcima i partnerima u projektu definirane su mjere koje će se provoditi te način njihove realizacije. Nakon provođenja mjera inspekcija je ponovila nadzor i također fotografijama dokumentirala stanje. Iz prikazanih podataka i fotografija prvog i drugog nadzora bilo je jasno da je projekt ostvario svoj cilj.

Nadamo se da će i IX. savjetovanje "Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran" biti održano 2019. godine. Također se nadamo da će se još veći broj kolega uključiti u rad ovog iznimno korisnog skupa, a sve u cilju razmjene iskustva i unapređivanja djelatnosti kojom se bavimo.

SLIKOVNA GALERIJA

« 1 of 2 »

VIDEO GALERIJA

cro

Republika Hrvatska
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Opća ustanova za osiguranje od nesreća - Beč
(Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - Wien)

 

sozial

Ministarstvo rada, socijale i zaštite potrošača Republike Austrije
(Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz)

untitled

Inspekcija rada Republike Austrije
(Die Arbeitsinspektion)

IZVRŠNI ORGANIZATORI

Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o.

Udruga za promicanje zaštite

Predavači

mag. Roland Grabbmüller

AUVA

Michael Maltrovsky, dipl. iur.

AUVA

Boštjan Savšek, univ. dipl. prav.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Andreas Drivodelits, dipl. ing.

Inspekcija rada Republike Austrije

dr. Roswitha Hosemann

AUVA

Günter Schinkovits, dipl. ing.

Inspekcija rada Republike Austrije

Tony Griebler, ing.

Inspekcija rada Republike Austrije

Fran Marović

Udruga za promicanje zaštite

Dnevni red

1. DAN / 27.04

VrijemeTEME 
08.00 - 09.00Prijava sudionika 
09.00 - 10.20Pozdravna riječ (Sabor Republike Hrvatske – Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, MRMS, AUVA, Ministarstvo rada, socijale i  zaštite potrošača Republike Austrije) 
 Europska kampanja «Zaštita na radu za sve uzraste» 
10.20 - 10.50Zaštita na radu za sve uzraste - projekti HZZZSR-a (prim. dr. sc. Marija Zavalić, HZZZSR) 
10,50 - 11,20Kava 
11.20 - 11.40EU kampanja u Austriji (mag. Roland Grabbmüller, AUVA) 
11.40 - 12.00Upravljanje apsentizmom kao briga za zdravlje radnika u Hrvatskoj – prilog EU kampanji (Damir Kovačević, MBA, Mediserv d.o.o.) 
12.00 - 12.30Projekt promicanje zdravlja i sigurnosti na radu – prilog EU kampanji (mr. sc. Vinka Longin Peš, dipl. iur., HZZO) 
12.30 - 13.00Diskusija 
13.00 - 15.00Stanka za ručak 
 Prava iz osiguranja po ozljedi na radu i regresiranje troškova od poslodavca 
15.00 - 15.30Utvrđivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu s posebnim osvrtom na razloge nepriznavanja (mr. sc. Vinka Longin Peš, dipl. iur., HZZO) 
15.30 - 16.00Regresiranje troškova ozljede na radu od poslodavca (Antonija Križanić, dipl. iur., HZZO) 
16.00 - 16.30Priznavanje prava po ozljedi na radu i regresiranje troškova u Austriji (Michael Maltrovsky, dipl. iur., AUVA) 
16.30 - 17.00Priznavanje prava po ozljedi na radu i regresiranje troškova u Sloveniji (Boštjan Savšek, univ. dipl. prav., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) 
 Ispitivanja i mjerenja radne opreme i okoliša u Austriji 
17.00 - 17.30Ispitivanja i mjerenja radne opreme i okoliša u Austriji (Andreas Drivodelits, dipl. ing., Inspekcija rada Republike Austrije) 
17.30 -Diskusija 
20.00 -SVEČANA VEČERA 

2. DAN / 28.04

VrijemeTEME 
09.00 - 09.30Ocjena posljedica učinjenih promjena u propisima na rad inspektora radu (Đuro Čižmar, dipl. ing. stroj., MRMS, Inspektorat rada) 
09.30 - 10.00Prevencija i rehabilitacija profesionalnih bolesti kože prije njihova nastanka – novi pristup AUVA-e (dr. Roswitha Hosemann, AUVA) 
10.00 - 10.30Organizacija i edukacija stručnjaka, inspektora, ovlaštenika i povjerenika za zaštitu na radu u Austriji (Günter Schinkovits, dipl. ing., Inspekcija rada Republike Austrije) 
10.30 - 11.00Projekt poboljšanja stanja zaštite na radu u drvnoj industriji u Austriji (Tony Griebler, ing., Inspekcija rada Republike Austrije) 
11.00 - 11-10Završna riječ ministra rada i mirovinskoga sustava 
11.10 - 11.30Diskusija 
11.30 - 12.00Odjava iz hotela 

 

   
12.00 - 15.00Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava poziva vas na obilježavanje Nacionalnog dana zaštite na radu 28. travnja 2017. koje će se održati u dvorani hotela Royal u Opatiji u 12.00 sati 

LOKACIJA

Opatija, 27. i 28. travnja 2017.
Grand Hotel 4 opatijska cvijeta, dvorana Royal

Ulica Viktora cara Emina 6, 51410,

Opatija, Hrvatska