Work 4.0 Sigurnost i zdravlje na radu

Za sigurnu i zdravu budućnost na radu!

Opatija, 1. - 2. lipnja 2023.

ZAŠTO SUDJELOVATI?

Europska godina vještina 2023.

Europska komisija proglasila je 2023. Europskom godinom vještina, kako bi dala novi poticaj cjeloživotnom učenju, osnažujući radnike i tvrtke. Kako bi se potaknulo cjeloživotno učenje, države članice podržale su socijalne ciljeve EU-a za 2030. prema kojima bi se najmanje 60 % odraslih svake godine trebalo osposobljavati i usavršavati. 10. jubilarna Međunarodna konferencija zaštite na radu u regiji „Alpe-Jadran“ svojim programskim sadržajem pridružuje se promicanju navedenih ciljeva.

Stručnjaci i drugi sudionici koji djeluju u području sigurnosti i zdravlja na radu, s potrebnim vještinama mogu pridonjeti unapređivanju sigurnosti i zdravog radnog okruženja, održivom rastu i poboljšanju konkurentnosti poduzeća i nacionalnog gospodarstva.

I ovo je još jedan razlog zašto iskoristiti priliku i sudjelovati na ovoj konferenciji.

Događaj godine!

Konferencija o zaštiti na radu u regiji Alpe – Jadran je događaj godine. Pruža jedinstvenu priliku za razmjenu znanja, prakse i iskustva između sudionika triju europskih zemalja s ciljem promicanja sigurnosti i zdravlja na radu

Tržišni izazovi

U kontekstu gospodarskog, tehnološkog, digitalnog i društvenog razvoja te demografskih kretanja, novih oblika i uvjeta rada, prevencija rizika te zaštita ljudi na radnom mjestu predstavlja značajan izazov

Jubilarna konferencija

Ove godine konferencija će obilježiti svoju desetu obljetnicu te dvadesetu obljetnicu kontinuirane suradnje ključnih sudionika u području zaštite na radu iz Hrvatske, Austrije i Slovenije

Program

Program konferencije obuhvaća širok raspon najvažnijih tema o sigurnosti i zdravlju na radu, nudi renomirane izlagatelje  i  interaktivne dijaloge, neposredne  susrete i umrežavanje za razvoj znanja; strateških i praktičnih ideja koje se mogu odmah praktično primjeniti

Poslovne prilike

Konferencija predstavlja jedinstvenu priliku za upoznavanje dobre prakse za sve stručnjake zaštite na radu, poslodavce, njhove ovlaštenike, povjerenike radnika  za zaštitu na radu te članove Odbora za ZNR, koordinatore ZNR, sindikate, zdravstvene djelatnike iz područja medicine rada i psihologije, rukovoditelje ljudskih resursa, pravne stručnjake, ovlaštene tvrtke za ZNR, profesionalce iz javne uprave, inspektore za zaštitu na radu, osiguranja i socijalne sigurnosti, medija, kao i sve zainteresirane za razvoj i unapređivanje sigurnosti i zdravlja na radu iz regija s područja Alpe-Jadran i susjednih zemalja

Olakšica za troškove

Podsjećamo da poslodavci obveznici poreza na dobit mogu koristiti dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit, za opravdane troškove obrazovanja i izobrazbe. Olakšica je uređena Zakonom o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (N.N., br. 109/07., 134/07., 152/08. i 14/14.) i Pravilnikom o sadržaju evidencije državne potpore za obrazovanje i izobrazbu (N.N., br. 12/08. i 13/09.).

Certifikat o sudjelovanju i ispunjavanju obveze usavršavanja

Rast i razvoj znanja i vještina zaposlenika, unapređenje njihove sigurnosti i zdravlja moraju ići ukorak s tehnološkim razvojem.

Cjeloživotno usavršavanje svakoga čovjeka imperativ je današnjega društva koje se razvija prema društvu znanja, a  posebno to vrijedi za sve osobe kojima je profesionalna zadaća sigurnost i zdravlje na radu.

Stručnjaci za zaštitu na radu imaju pravo i obvezu stalnog stručnog usavršavanja kroz izobrazbu i aktivno sudjelovanje u programima stručnog usavršavanja kojima se kontinuirano nadograđuju, produbljuju i proširuju znanja o učinkovitim sigurnosnim praksama i uspješnim pristupima.

Suorganizatori konferencije izdat će svim sudionicima potvrdu o izobrazbi i stručnom usavršavanju, a sudionici iz Hrvatske na taj način ostvarit će odgovarajući broj bodova u konkurenciji za priznanje OSCAR SAFETY EDUCATION (Oskar sigurnosno obrazovanje) za 2023. godinu. Za više informacija kliknite OVDJE.

Na osnovi čl. 38. st. 2. Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu i  polaganju stručnog ispita (N.N., br. 142/21.) te  čl. 10. st. 1. i čl. 11. st. 1. i 2. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (N.N., br. 58/22.), stručnjaci za zaštitu na radu ispunit će i svoju obvezu stalnog stručnog usavršavanja, koja će se evidentirati u registru stručnjaka ZNR (u primjeni od 1. svibnja 2023.).

U skladu s čl. 3. st. 1. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju na području sigurnosti i zdravlja na radu (Službeni list Republike Slovenije, br. 78/19. i 164/20.) stručni radnici u području sigurnosti i zdravlja na radu imaju pravo i obvezu kontinuiranog stručnog usavršavanja u Republici Sloveniji ili inozemstvu prema programima osposobljavanja koji omogućuju kontinuirano stručno usavršavanje, nadogradnju znanja, upoznavanje s učinkovitom sigurnosnom praksom te uspješne pristupe u području sigurnosti i zdravlja na radu.

Sudjelovanjem na konferenciji članovi pojedinih strukovnih komora ispunit će obveze usavršavanja, i u skladu s odgovarajućim aktima institucija ostvariti odgovarajući broj bodova.

PROGRAM

Voditelj konferencije – Mislav Togonal, radijski i televizijski voditelj i urednik

31. svibnja 2023.

15,00 –

17,00  

Radionica 1 
 • Prevencija i sigurnost u dolasku na posao i odlasku s posla;
 • dr. Marie Jelenko, AUVA
17,00 –

19,00 

Radionica 2
 • Eksplozije prašina – uzroci i posljedice;
 • doc. dr. sc. Barbara Novosel, Fakultet za kemiju i kemijsko inženjerstvo Ljubljana

1. lipnja 2023.

08,00 – 08,55 Registracija sudionika konferencije
09,00 – 09,30 Otvaranje konferencije, uvodna riječ organizatora;

obraćanje gostiju

 • Željko Sven Bukovski, dipl. ing. el., predsjednik Organizacijskog odbora;
 • Klaus Wittig, dipl. ing., zamjenik voditelja prevencije, voditelj Centra za ispitivanje sigurnosti (STP) · AUVA, Austrija;
 • Dražen Opalić, ravnatelj Uprave za rad i zaštitu na radu, MROSP;
 • dr. Ulrike Bollmann, koordinatorica ENETOSH-a – Europska mreža za obrazovanje i obuku u zaštiti na radu i zdravlju;
 • Željko Pavić, predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora
09,30 – 11,00 Tema 1. Izazov: Psihosocijalni rizici povezani s radom i mentalno zdravlje
 • Izlaganje 1. Hrvatska: Mentalno zdravlje vulnerabilnih skupina – Projekt UMZVS kao primjer dobre prakse;
 • Helena Koren, mag. psihologije, HZJZ, Služba medicine rada
 • Izlaganje 2. Slovenija: Promjene u svijetu rada – jesmo li ih svjesni i kako ćemo im se prilagoditi u našem radnom okruženju?;
 • dr. Marija Molan, univ. dipl. psih., Klinički institut za medicinu rada, prometa i sporta Ljubljana
 • Izlaganje 3. Austrija: Procjena psihološkog opterećenja – metode i iskustva AUVA-e;
 • mag. dr. Thomas Strobach, AUVA
11,00 – 11,15 Pauza
11,15 – 12,45 Tema 2. Izazov: Očuvanje radne sposobnosti, radna rehabilitacija i prilagodba radnih mjesta
 • Izlaganje 1. Slovenija: Rana rehabilitacija glede profesije i zapošljavanja u procesu povratka na posao;
 • dr. Marko Sremec, spec. med. rada, Univerzitetski rehabilitacijski institut Republike Slovenije
 • Izlaganje 2. Hrvatska: Izazovi, financijski poticaji i rješenja za radno uključivanje osoba sa zdravstvenim problemima;
 • Jasenka Sučec, pomoćnica ravnateljice i Alen Kolar, pomoćnik ravnateljice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapoš. osoba s invaliditetom (ZOSI)
 • Izlaganje 3. Austrija: Upravljanje, kontrola kvalitete – Pečat odobrenja za zaštitu zaposlenika;
 • Klaus Wittig, dipl. ing., AUVA
12,45 – 13,45 Pauza za ručak
13,45 – 15,15 Tema 3. Izazov: Upravljanje sigurnošću i zdravljem u promjenjivom svijetu rada
 • Izlaganje 1. Austrija: Kad poslovi povezani s obnovljivim izvorima energije postanu opasni – primjeri iz područja korištenja snage vjetra i solarne fotonaponske energije;
 • ing. Johann Makusovich, Inspekcija rada Austrije
 • Izlaganje 2. Hrvatska: Nasilje i uznemiravanje na radnom mjestu (mobing); kako prepoznati, efikasno djelovati i spriječiti;
 • Katarina Rumora, dipl. iur., Nezavisni hrvatski sindikati
 • Izlaganje 3. Slovenija: Rad na daljinu i rad na izdvojenom mjestu rada u Sloveniji;
 • dr. Sonja Robnik, Ministarstvo rada, obitelji, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti Slovenije
15,15 – 15,30 Pauza
15,30 – 17,00 Tema 4. Izazov: Strategija Vision Zero – kako izgraditi kulturu prevencije u sprječavanju nesreća, tjelesnih i psihičkih ozljeda te bolesti povezanih s radom
 • Izlaganje 1. Slovenija: Uloga i odnos Gospodarske komore Slovenije prema (sustavima) sigurnosti i zdravlju na radu;
 • Mitja Gorenšček, izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije
 • Izlaganje 2. Austrija: Stignite sigurno na odredište! AUVA kampanja 2022. – 2024.;
 • dr. Marie Jelenko, AUVA
 • Izlaganje 3. Hrvatska: Projekt Ambasadori zdravlja;
 • Mario Štulac, HR Development Assistant Manager, dm-drogerie markt
19,00 – 23,00 Svečana večera; Dodjela priznanja za 20 godina suradnje u regiji Alpe-Jadran u području zaštite na radu

2. lipnja 2023. (drugi dan)

09,00 –
09,20
Pozdravna riječ
 • Nenad Seifert, zamjenik člana Savjetodavnog odbora za sigurnost
  i zdravlje na radu Europske komisije i član Upravnog odbora Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU OSHA)
 • Promjene u svijetu rada, izazovi za sigurnost i zdravlje na radu u EU;
 • Karlo Ressler, zastupnik u EU parlamentu
09,20 –
11,15
Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran; jučer, danas, sutra
 • Günter Schinkovits, Federalno ministarstvo rada i gospodarstva, Odjeljak II – Zakon o radu i središnja inspekcija rada;
 • Viktorio Malisa, AUVA Austrija;
 • Etbin Tratnik, savjetnik Ministarstva rada, obitelji, soc. pitanja i jednakih mogućnosti Slovenije;
 • Slavko Krištofelc, direktor Inspekcije nadzora sigurnosti i zdravlja na radu Slovenije;
 • Katarina Rumora, Nezavisni hrvatski sindikati Hrvatska;
 • Fran Marović, Udruga za promicanje zaštite Hrvatska
11,15 –
11,30
Pauza
11,30 –
13,15
Tema 5. Izazov: Digitalizacija i nove tehnologije
 • Izlaganje 1. Digitalizacija i nove tehnologije – izazov za zdravlje i sigurnost na radu;
 • Viktorio Malisa, dipl. ing., AUVA
 • Izlaganje 2. Hrvatska: Važnost umjetne inteligencije i trendovi koji dolaze;
 • Aco Momčilović, stručnjak za ljudske resurse, psiholog, vlasnik FutureHR i predsjednik nadzornog odbora – MBA Hrvatska
 • Izlaganje 3. Hrvatska: Ispitivanje čimbenika u radnom okolišu uz primjenu umjetne inteligencije;
 • Cvetan Kovač, bacc. ing. sec., bacc. ing. traff., stručni suradnik za korporativnu sigurnost, HP-Hrvatska pošta, d.d.
 • Rezultati istraživanja u projektu MindBot: Boje li se radnici da će im suradnički roboti uručiti otkaz?
 • Snježana Štefok, Marina Borić
13,15 –
13,20
Završna riječ i zatvaranje konferencije
13,30 –
14,45
Ručak
15,00 –
19,00
Radionica 3
 • Industrija 4.0 i sigurnost na radu;
 • Viktorio Malisa, dipl. ing., AUVA
15,00 –
17,00
Radionica 4
 • Inspekcija u akciji – propusti u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu;
 • Gordana Jakšić, dipl. ing., savjetnica za zaštitu na radu
17,00 –
19,00
Radionica 5
 • Kako izraditi Program osposobljavanja;
 • Muhidin Omerdić, Marina Borić

PROGRAM PLUS

I to nije sve u formatu ove konferencije. Uvažavajući interes i potrebe sudionika koji žele dodatnim znanjima postići izvrsnost u svojemu radu, pripremili smo i druge zanimljive sadržaje, u koje se možete uključiti Vašom prijavom.

RADIONICE

Radionica je suvremeni oblik interaktivnog učenja i poučavanja koji je usmjeren na polaznika s ciljem razvijanja vještina i/li jačanja osjetljivosti za određene probleme u području sigurnosti i zdravlja na radu.

Sudionicima konferencije i drugim zainteresiranima omogućili smo prijavu za sudjelovanje na predkonferencijskim i postkonferencijskim radionicama, uz povoljne uvjete, kako bi stekli dodatne informacije I praktične vještina koje će koristiti u radnom okruženju.

LOKACIJA

Grand Hotel Adriatic

Ul. Maršala Tita 200, 51410, Opatija

Obaviještavamo vas da su cijene smještaja (kategorija 4* i 3*) u Grand Hotelu Adriatic znatno povoljnije u odnosu na redovne cijene, a hotel ima na raspolaganju parking (hotelsku garažu) za sve svoje hotelske goste - sudionike konferencije.

Smještaj možete rezervirati klikom na link OVDJE.

POKROVITELJI

Ministarstvo za rad, socijalna pitanja i zaštitu potrošača Republike Austrije
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske
Ministarstvo rada, obitelji, socijalne skrbi i jednakih mogućnosti Republike Slovenije

SPONZORI

Međunarodna konferencija Alpe-Jadran jedinstvena je prilika za potporu sigurnosti i zdravlja na radu, kao i za predstavljanje i promociju tvrtki, robnih marki, proizvoda i usluga; kako u regijama zemalja Alpe-Jadran, tako i šire u EU.

Partnerstvom sponzora i organizatora aktivnosti pridonosi se zajedničkom širenju svijesti i promicanju sigurnosti i zdravlja na radu kao ključnog čimbenika gospodarskog razvoja i napretka.

Pozivamo poslovne subjekte da se uključe i pruže potporu ovom skupu. U mogućnosti smo zainteresiranim sponzorima putem različitih sponzorskih paketa osigurati različite oblike promotivne vidljivosti tijekom najave, održavanja, kao i po završetku konferencije.

Kontakt adresa za dogovore o sponzorstvu prodaja@zirs.hr.

KORISNE INFORMACIJE

Isplaniraj svoj put!

Što vidjeti? Što doživjeti?

SAZNAJ VIŠE

Facebook turistička stranica Opatije

Događanja, manifestacije, smještaj…

SAZNAJ VIŠE

LOKACIJA

Opatija, 1. i 2. lipnja 2023.

Grand Hotel Adriatic

Ul. Maršala Tita 200, 51410, Opatija

 

Prevedi »
Scroll to Top