Predavači

Helena Koren

O predavaču
Helena Koren, magistra psihologije, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2013. godine. Na poslijediplomskom studiju stekla je zvanje OSH specijalista, sa specijalizacijom iz primijenjene psihologije i ergonomije. Zaposlena je u Službi za medicinu rada, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na mjestu voditeljice Odsjeka za prevenciju psihosocijalnih rizika. Od 2015. godine radi u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu, specifičnije u upravljanju psihosocijalnim rizicima i stresom na radnom mjestu te promocijom mentalnog zdravlja u radnom okruženju. Ima višegodišnje iskustvo u području edukacije stručnjaka zaštite na radu, radnika i poslodavaca, kao i drugih zainteresiranih strana u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radnom mjestu. Sudjelovala je na velikom broju nacionalnih i međunarodnih stručnih skupova i kongresa povezanih s područjem rada.
Katarina Rumora

O predavaču
Katarina Rumora, pravna savjetnica, zaposlena je u Nezavisnim hrvatskim sindikatima kao pravna savjetnica od 2011. godine. U svom se radu, između ostaloga, bavi i zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika kao i sustavnim promoviranjem zaštite na radu u sindikalnom radu. U sklopu promoviranja zaštite na radu, sudjelovala je na nekoliko projekata kojima je cilj bio unapređenje zaštite na radu među radnicima, poslodavcima i stručnjacima zaštite na radu. Također, sudjelovala je u radnim skupinama za izradu općeg i posebnih propisa iz područja zaštite na radu. Držala je razna predavanja o zaštiti na radu te sudjelovala u organiziranju radionica i seminara za povjerenike radnika za zaštitu na radu koji djeluju u sindikatima udruženima u Nezavisne hrvatske sindikate. Članica je Odbora za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Europske konfederacije sindikata, kao i EU Savjetodavnog odbora za sigurnost i zdravlje na radu.
Viktorio Malisa

O predavaču

Viktorio Malisa stručnjak AUVE Beč za preventivne mjere zaštite pri uvođenju industrije 4.0. Viktorio Malisa studirao je strojarstvo u Zagrebu, smjer automatizacije; radio je u industriji više od 20 godina te provodio međunarodne projekte iz područja robotike. Na Sveučilištu primijenjenih znanosti u Beču 10 godina vodio je studij i Institut za mehatroniku. Njegove znanstvene aktivnosti usmjerene su na područje robotike i pametnih proizvodnih sustava. Svoje praktično iskustvo objavio je u knjigama "Robotik – Montage – Handhabung" i "Grundlagen der Handhabungstechnik“; 5. izdanje. Osnivač je i predsjednik Udruge za promicanje automatizacije i robotike (F-AR) te suosnivač Mehatroničke platforme Austrije.

Prevedi »
Scroll to Top